Đăng nhập

Tài khoản  
 

Thông tin xã, thị trấn

Thông tin xã, thị trấn
Toàn huyện Đại Lộc bao gồm 17 xã và 01 thị trấn được chia làm 161 thôn với 38.588 hộ ,165.504 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 587,04 km2. Dân số trung bình 164.931 người, mật độ dân số 280,96 người/km2