Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đôi nét về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Quang
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 21/05/2012 .Lượt xem: 5219 lượt.
Đến thời điểm hiện tại, Đại Quang là đơn vị ở giai đoạn đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tạo nền móng cơ sở cho sự thành công của chương trình trên địa bàn.

        
Chính vì vậy Ban Chỉ đạo chương trình đã có những bước chuẩn bị và thực hiện chu đáo tiêu chí này, với phương châm: quy hoạch xác thực với đời sống của nhân dân, quy hoạch phải được nhân dân thảo luận, lựa chọn, quyết định từ tổng thể đến chi tiết của các hạng mục trong phân tích và xây dựng đồ án.

          Trong quá trình xây dựng đề án, qua khảo sát 19 tiêu chí theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, Đại Quang đã đạt được 5/19 tiêu chí. Đó là các tiêu chí về: bưu điện, y tế, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, an ninh trật tự xã hội. Những tiêu chí này là kết quả phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong nhiều năm liền. Tuy nhiên có thể nói đây là các tiêu chí thuộc về nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm của địa phương. Các tiêu chí chưa đạt có thể chia thành các nhóm như: về kết cấu hạ tầng (các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ); về văn hóa - xã hội (các tiêu chí: thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, giáo dục, văn hóa, môi trường).

Để hoàn thành tốt các tiêu chí do Bộ tiêu chí Quốc gia yêu cầu với một xã nông thôn mới, UBND Đại Quang xác định: việc xây dựng nông thôn mới là chương trình của toàn dân, vì lợi ích thiết thực của nhân dân xã nhà, phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của nhân dân mà tổ chức thực hiện. Bằng nhận thức sâu sắc về nhân tố quyết định cho sự thành công của chương trình như thế, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình nhằm tăng cường tối đa ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Trước hết là tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của toàn xã. Ngày 16/01/2011, tại buổi sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phổ biến nghị quyết chuyên đề về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên được nắm bắt tinh thần cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới và các văn bản của các cấp liên quan đến Chương trình như: Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam, Công văn số 3166/UBND-KTN của UBND tỉnh và Quyết định số 869/QĐ-UBND của UBND huyện Đại Lộc.

           Qua hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã thực sự nắm rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, nâng cao thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế ô nhiễm môi trường, cơ bản xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới.

           Cùng với công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên; dưới sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, địa phương đã tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề về nông thôn mới triển khai đến 9/9 thôn. Công tác tuyên truyền đã có tác động mạnh mẽ đối với người dân. Hầu hết mọi người dân đều nhận thức rõ về vai trò của bản thân trong quá trình xây dựng và lợi ích khi hoàn thành chương trình: kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh quốc phòng đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đều được nâng lên ở tầm cao mới. Kết quả của công tác tuyên truyền được thể hiện cụ thể qua hoạt động thực tiễn, lồng ghép vào phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang ươm mầm trong từng lĩnh vực của đời sống nhân dân. Kết thúc năm 2011, toàn xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã từ 21,9% năm 2010 giảm xuống còn 13,49% trong năm 2011; thu nhập của người dân được nâng lên, hình thức tổ chức sản xuất tập thể của Hợp tác xã Nông nghiệp ngày càng hiệu quả. Đặc biệt trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân và cán bộ xã Đại Quang đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2011.

           Với những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xã nhà, chúng ta có thể đặt niềm tin vào sự thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới xã Đại Quang trong thời gian đến.

 
- Triều Đổng -
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẠI HIỆP- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã Đại Thắng, Đại Lãnh và Đại Hưng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Đại Lộc thành lập Đoàn công tác về kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng.
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc
Đại Hồng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đại Lộc đánh giá kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới
Đại Hiệp gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới
Đại Chánh phát động thi đua xây dựng nông thôn mới
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Đại Lộc
    
1   2