Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Chánh phát động thi đua xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Nguyễn Vũ Thu Thủy .Ngày đăng: 22/04/2014 .Lượt xem: 3516 lượt.

          Ngày 18/4/2014, xã Đại Chánh tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng nông thôn mới. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMT TQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng hàng trăm người dân xã Đại Chánh.

         Các nội dung phát động thi đua gồm: chấp hành đúng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt; hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; kiên cố hóa kênh mương thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, cải tạo vườn tạp, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,...

 Đại Chánh là một xã miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn vì vậy địa phương đang tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, lồng ghép các chương trình dự án khác như chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn, chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng sau dồn điền đổi thửa, chương trình kiên cố hóa trường lớp học, chương trình 135,… để từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và đời sống hằng ngày của người dân. Bên cạnh đó, xã tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân trên cơ sở Đề án đã được UBND huyện phê duyệt. Mở rộng các mô hình sản xuất chuyên canh hiệu quả kinh tế cao, duy trì và phát triển tổng đàn vật nuôi, thực hiện có hiệu quả chương trình trồng cỏ phát triển bò lai kinh tế, nuôi lợn hướng nạc, mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng bè trên các ao hồ. Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn kết hợp với phát triển kinh tế vườn, vườn rừng, gia trại, trang trại theo quy hoạch nông thôn mới. Xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả liên vườn.

Trong điều kiện kinh tế cả nước nói chung, của huyện nói riêng còn nhiều khó khăn như hiện nay, Đại Chánh sẽ ưu tiên tập trung thực hiện những tiêu chí có thể triển khai ngay mà không đòi hỏi nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách như cải tạo vườn tạp, cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh gia đình, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Cũng tại buổi lễ phát động, Ban Chỉ đạo CTMTQG XDNTM xã Đại Chánh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa UBND xã với các đoàn thể, Ban Dân chính các thôn để thực hiện các nội dung trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã theo Đề án đã được phê duyệt.

- Bình Tân - Phòng NN & PTNT

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẠI HIỆP- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã Đại Thắng, Đại Lãnh và Đại Hưng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Đại Lộc thành lập Đoàn công tác về kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng.
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc
Đại Hồng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đại Lộc đánh giá kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới
Đại Hiệp gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới
Các tin cũ hơn:
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Đại Lộc
Nhân dân đóng góp xây dựng Cầu Bầu Làng
Đại Phong vững tiến
Đôi nét về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Quang