Hướng dẫn sử dụng QOffice (phần dành cho văn thư)
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 17/02/2017 .Lượt xem: 1711 lượt.
Hướng dẫn sử dụng QOffice (phần dành cho văn thư)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Về kết quả đấu giá quyền khai thác khoảng sản
THÔNG BÁO Về địa điểm làm việc mới, thời gian giao dịch và các lĩnh vực thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Đại Lộc
Thông báo về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Phòng ngừa, xử lý mã độc tống tiền WannaCry và mã độc mới EternalRocks
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn sử dụng QOffice (phần dành cho chuyên viên)
Hướng dẫn sử dụng QOffice (phần dành cho lãnh đạo)