Đăng nhập

Tài khoản  
 
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 06/04/2018 .Lượt xem: 1215 lượt.

Ngày 30/3/2018, Tại Hội trường số 02, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 cho đại biểu lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và Kế toán ngân sách các xã, thị trấn. Bà Trương Thị Hạ - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh dự và báo cáo nội dung các Luật tại Hội nghị.


Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường XHCN phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Bộ luật Hình sự năm 2015 có 26 chương, 426 Điều, được thiết kế thành 03 phần gồm phần những quy định chung, phần các tội phạm và điều khoản thi hành với một số điểm mới cơ bản so với Bộ luật Hình sự năm 1999 như: Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời, mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình; hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế; nội luật hóa các qui định có liên quan của Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đến ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm hoàn thiện, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được thông qua, bảo đảm áp dụng thống nhất, đồng bộ Bộ luật Hình sự năm 2015, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018; được ban hành để thay thế cho Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 với mục tiêu hoàn thiện cơ bản khuôn khổ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền, lợi ích của Nhà nước, từng bước nâng cao trách nhiệm của người thi hành công vụ, hiệu lực, hiệu quả nền công vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hội nhập quốc tế. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bao gồm 9 chương, 78 Điều với một số điểm mới so với Luật năm 2009 như đối tượng được bồi thường (Điều 2), nguyên tắc bồi thường của Nhà nước (Điều 4), quyền yêu cầu bồi thường (Điều 5), quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường (Điều 13), của người thi hành công vụ gây thiệt hại (Điều 14), các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường (Điều 16), phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (từ Điều 17 - Điều 21), trách nhiệm hoàn trả (từ Điều 64 đến Điều 72),… Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị  tuyên truyền với mục đích quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đến cán bộ, công chức, viên chức của huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện và đưa các Luật này đi vào thực tiễn cuộc sống. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Tốt - Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thay mặt Hội đồng triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2018 theo Kế hoạch đã đề ra./.

                                                                     Trần Thị Chính

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Xã Đại An, huyện Đại Lộc tổ chức tuyên truyền pháp luật tại “Hội trại tháng Ba”
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổng kết công tác tư pháp năm 2017
Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Lộc
Đại Cường tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Đại Lộc chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc kết thúc đợt tuyên truyền pháp luật trong khu dân cư
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017
Xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2017
Đại Lộc: 48 tháng tù cho 02 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
    
1   2   3   4   5   6   7