Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Đại Lộc về công tác nội vụ
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 21/11/2018 .Lượt xem: 2536 lượt.

Ngày 15/11/2018, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với UBND huyện Đại Lộc để nắm tình hình về những nhiệm vụ trọng tâm công tác Nội vụ năm 2018 và những năm tiếp theo; tham gia Đoàn làm việc về phía tỉnh có đồng chí Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí là Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan các Phòng: Tổ chức - biên chế; Công chức - Viên chức; Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Cải cách hành chính; Văn phòng Sở. Về phía UBND huyện Đại Lộc có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Mai, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Phòng ban ngành có liên quan của huyện, toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ huyện.


    Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mai, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã thông tin tới Đoàn về một số kết quả đạt được trong công tác nội vụ trong năm 2018. Cụ thể: Sau 01 năm triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong tâm công tác ngành nội vụ, huyện Đại Lộc đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành tốt các Kế hoạch đề ra đặc biệt là các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các Kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cấp xã được củng cố, kiện toàn với số lượng hợp lý, chất lượng ngày một nâng lên; chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức được xác định rõ. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đúng trình tự, thủ tục, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo. Tại buổi làm việc,  đồng chí Trần Văn Mai nhấn mạnh có được kết quả nói trên là nhờ UBND huyện đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV huyện ủy Đại Lộc và sự hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. Sự phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội huyện và sự nỗ lực trong quản lý điều hành của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn những khó khăn vướng mắc trong việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có hướng dẫn cụ thể nên địa phương còn lúng túng trong quá trình xây dựng đề án và triển khai thực hiện; số lượng biên chế còn thiếu cần được tổ chức thi tuyển để bổ sung;  Việc sáp nhập thôn, khu phố còn gặp nhiều khó khăn trong việc đặt tên thôn mới, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác cải cách hành chính còn khó khăn….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đại Lộc đối với công tác nội vụ trên địa bàn huyện thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm của huyện trong việc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Trung ương, của tỉnh…. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND huyện Đại Lộc cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác nội vụ trên địa bàn huyện; đặc biệt là công tác cải cách hành chính cần rà soát lại các danh mục TTHC, nhanh chóng xây dựng và đưa vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại, một cửa điện tử, công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giải thể Phòng Y tế, nhanh chóng xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp không sáp nhập….mong muốn trong thời gian tới, BTV huyện ủy Đại Lộc, HĐND và UBND huyện sẽ tiếp tục dành sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để công tác nội vụ được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian đến./.

Thụy Vân - Phòng Nội vụ huyện

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Lộc
Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
UBND huyện công bố Quyết định về công tác cán bộ
ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Cán bộ sang công chức cấp xã)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
UBND xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn cách thức phân loại rác thải sinh hoạt
Xã Đại Hưng, Đại Thạnh tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2018
Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc kết thúc đợt tuyên truyền cho cán bộ Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện
Đại Hồng tổ chức Tọa đàm: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội”.
UBND xã Đại Hồng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo
Phòng Tư pháp Đại Lộc sơ kết thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2018
Các xã: Đại Đồng, Đại Phong và Đại Thạnh tổ chức truyền truyền pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải
Phòng Tư pháp giao ban công tác tư pháp quý I/2018
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân và chức sắc, tín đồ tôn giáo tại các xã trên địa bàn huyện Đại Lộc
    
1   2   3   4   5   6   7   8