THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 02, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 22/07/2021 .Lượt xem: 196 lượt.
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 02, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII. Kích vào đây để xem / tải file đính kèm
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
THÔNG BÁO Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 02, HĐND huyện khóa XII
THÔNG BÁO Hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của lãnh đạo UBND huyện
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
Một số nội dung hướng dẫn về tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19