Đăng nhập

Tài khoản  
 
TỔNG HỢP VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ COVID-19
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 17/08/2021 .Lượt xem: 2412 lượt.

1. Việc đi lại của công dân

- Hướng dẫn 6877/HD-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay 

- Công văn số 6637/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giám sát y tế đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố Đà Nẵng đến/về Quảng Nam

- Công văn số 5489/UBND-VP ngày 24/9/2021 của UBND huyện về việc di chuyển qua lại giữa huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn


     - Công văn 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện về Chỉ thị 16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 4597/UBND-VP ngày 10/8/2021 của UBND huyện về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với CBCCVCNLĐ làm việc tại huyện Đại Lộc.

- Công văn số 4889/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý người ra, vào khi thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

- Công văn số 4969/UBND-KGVX ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý người tự đi bằng các phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố phía nam về Quảng Nam và đi qua địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Vận chuyển hàng hóa

 - Công văn 6827/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức giao thông, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

         - Công văn số 5256/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND huyện về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid - 19

   - Công văn số 2806/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 07/9/2021 của Sở Giao Thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

 - Công văn số 5063/UBND-KTHT ngày 31/8/2021 của UBND huyện về việc đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển, giao nhận hàng hóa đi thành phố Đà Nẵng.

- Công văn số 4777/UBND-KTHT ngày 17/8/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn huyện trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp (lần 2).

- Công văn số 4631/UBND-KTHT ngày 11/8/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn huyện trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

- Công văn số 2493/SGTVT-QLVTPT&NL  ngày 12/8/2021 của Sở Giao thông và vận tải tỉnh Quảng Nam về việc công bố các địa điểm giao nhận hàng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đi đến địa bàn tỉnh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 5101/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

- Công văn số 4835/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

3. Hoạt động các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh

  - Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Đại Lộc trong tình hình mới       

- Công văn số 4898/UBND-KTHT ngày 23/8/2021 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Công văn số 4879/UBND-KTHT ngày 20/8/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 4418/UBND-KTHT ngày 02/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Công văn số 4667/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 3691/UBND-KTHT ngày 23/6/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD, CCN.

- Công văn số 415/KSBT-SKMT&YTTH ngày 22/6/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Quảng Nam về việc tăng cường phòng, chống CPVID-19 tại CSSXKD.

- Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.    Hướng dẫn

4. Cách ly y tế

- Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dân cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 5395/UBND-KGVX ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh thời gian cách ly, giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và các trường hợp có liên quan.

- Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 4373/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch Covid-19.

           - Công văn số 4254/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Việc tổ chức tang lễ

Hướng dẫn số 20/HD-SVHTTDL ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

6. Hoạt động của các chốt kiểm soát

 
- Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   - Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định kiểm soát y tế tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.              Quy định

   - Công văn số 4883/UBND-KTHT ngày 20/8/2021 của UBND huyện về hướng dẫn lưu thông qua các trạm, chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giữa các địa phương trên địa bàn huyện Đại Lộc.

7. Các văn bản khác

    - Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

    - Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

   - Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn về tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19.

   - Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về ban hành “Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh”.      Phương án

   - Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

   - Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.

   - Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về quê.

   - Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện (trừ các địa phương, khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực cách ly y tế).

    - Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT – TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

              - Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 26/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Đại Lộc trong tình hình mới

      - Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam     Kích vào đây để xem Quy định

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
VIDEO HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR ĐỂ KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN ĐI VÀ ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM (quét mã QR)
Hướng dẫn Đăng ký tài khoản để đăng nhập trên ứng dụng “An toàn COVID-19”
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
VIDEO HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
CẨM NANG HỎI - ĐÁP THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19