Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc: Bế giảng lớp đảng viên mới khóa II
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 01/10/2021 .Lượt xem: 359 lượt.

  Chiều ngày 24/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2021. Tham dự lễ bế giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 61 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong số 66 học viên được triệu tập.

          Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2021 được tổ chức từ ngày 18/9/2021 đến ngày 24/9/2021.  Các học viên tham gia lớp học đã được quán triệt 10 bài học theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó, giúp cho học viên nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên được lãnh đạo huyện thông tin về tình hình kinh tế, văn hoá- xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian gần đây.

          Kết quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cấp giấy chứng nhận cho 61 học viên, trong đó có 01 học viên đạt loại Xuất sắc, 45 học viên đạt loại Giỏi và 15 học viên đạt loại Khá. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy khen thưởng cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp.


Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

          Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 121 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa IV
Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023
Đại Lộc quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XIII
Đảng ủy xã Đại Hiệp tổ chức quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở quý I-2023
Giao ban An ninh tư tưởng quý I/2023
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện ủy Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6
Khai giảng Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021
Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT- HC tại huyện Đại Lộc
Tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Thạnh
Công bố quyết định Phó Bí thư Huyện ủy Đại Lộc
Tổng kết trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10