Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 08/07/2022 .Lượt xem: 661 lượt.

   Sáng ngày 08/7/2022, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2022; triển khai văn bản của Trung ương và sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.


  Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh Covid-19 song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phục hồi và phát triển. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp khu vực ngoài nhà nước phần huyện quản lý  ước đạt 3.203,9 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt 30.109 tấn, đạt 47,4% so với kế hoạch cả năm. Các doanh nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ tập trung mở rộng quy mô kinh doanh đáp ứng nhu cầu dịch vụ sau dịch Covid-19. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 643 tỷ đồng, đạt 79% dự toán tỉnh và 77% dự toán huyện. Các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Đã khánh thành cầu Hội Khách - Tân Đợi (xã Đại Sơn), khởi công dự án đường nối ĐT.609C đến Quốc lộ 14B (trong đó có cầu An Bình) với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở làm việc Huyện ủy.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân được thực hiện đảm bảo, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 96,91%. Việc chăm lo đời sống Nhân dân, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện chu đáo. Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ ở các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với 22.535 lượt người tham gia; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Công tác tổ chức- cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn huyện đã kết nạp được 54 đảng viên (đạt 56,84%), công nhận chính thức 51 đảng viên, xóa tên 16 đảng viên. Tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 99 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.  Trong 06 tháng đầu năm, toàn huyện có 24 đảng viên vi phạm kỷ luật bị xử lý (trong đó có 22 trường hợp khiển trách, 01 trường hợp cảnh cáo, 01 trường hợp khai trừ). Phong trào “dân vận khéo” và hoạt động của các hội, đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn; nhất là mô hình “Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác dân vận”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn nhiều vướng mắc; Việc giải ngân vốn đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước còn chậm; Việc xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo còn bị động, lúng túng, chưa kịp thời; Việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tỷ lệ đạt còn thấp; Công tác nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời; Công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn thiếu chặt chẽ; Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi chưa cao…

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022 như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; biên soạn, xuất bản tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc 1937 -2022” nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ huyện (09/12/1937 - 09/12/2022); Tiếp tục củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng; Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chỉ đạo tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện” năm 2022; Tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn huyện; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm mùa hè; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản; Tiếp tục thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, đơn vị…

Tại hội nghị này, Huyện ủy Đại Lộc đã quán triệt Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời cũng thông qua một số báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT “MÙA XUÂN DÂNG ĐẢNG” HUYỆN ĐẠI LỘC
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3-2
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC GẶP MẶT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I
Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm chính sách chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023
ĐẠI LỘC: HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 16
Đại Lộc kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (1937-2023) và phát hành Tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc 2012-2023”
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Đại Cường (05.7.1947 - 05.7.2022)
Thẩm định tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Cường 1947-2022”
Huyện ủy Đại Lộc tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Đảng ủy xã Đại Hiệp triển khai sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022
Đại Lộc: Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9
Đảng bộ huyện Đại Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2022
Giao ban công tác khoa giáo quý I và ký kết Quy chế phối hợp
ĐẠI LỘC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TẠO NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10