Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 20/02/2023 .Lượt xem: 202 lượt.

Chiều ngày 20/02/2023, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy khóa XX về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo chủ chốt của huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hảo- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở của huyện Đại Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ khi có Nghị quyết số 13-NQ/TU đến nay, Huyện ủy đã ban hành 17 kế hoạch, 03 chương trình, 01 chỉ thị, 02 đề án để chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng về việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi năm kiểm tra từ 6 đến 8 tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Đại Lộc đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy đã thành lập mới 28 chi bộ cơ sở, sáp nhập 07 chi bộ cơ sở, đổi tên 01 chi bộ cơ sở, giải thể 04 đảng bộ cơ sở và 05 chi bộ cơ sở, chuyển giao 02 đảng bộ cơ sở và 02 chi bộ cơ sở, nhận chuyển giao 04 chi bộ cơ sở. Đảng bộ huyện hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở với tổng số 4.883 đảng viên (tăng 17 tổ chức cơ sở đảng và 1.048 đảng viên so với năm 2012). Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 18 Tổ Công tác Huyện ủy, mỗi tổ từ 5 đến 7 người, đứng điểm, dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc tại các xã, thị trấn.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp ủy cơ sở được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện đã tổ chức được 216 lớp bồi dưỡng với 29.377 cán bộ, đảng viên tham gia, góp phần bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ năm 2017 đến nay, trong toàn huyện có 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm minh. Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 178 cuộc kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 109 cuộc kiểm tra; giám sát 45 tổ chức đảng và 53 đảng viên; kiểm tra 32 tổ chức đảng và 95 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật 290 đảng viên vi phạm.

Công tác thi đua, khen thưởng  được quan tâm thực hiện. 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 82 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, 03 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 129 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ cho 03 tổ chức cơ sở đảng, Bằng khen cho 08 chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng và 58 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền. Toàn huyện đã có 1.635 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên có nơi còn khó khăn, nhất là ở các chi bộ nông thôn; Một số chi bộ có lúc chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu sâu sát; trong đó có công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đủ khả năng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiêm minh trong thi hành kỷ luật Đảng.  

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể (3 đảng bộ xã, 02 chi bộ cơ quan) và 5 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 13
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT “MÙA XUÂN DÂNG ĐẢNG” HUYỆN ĐẠI LỘC
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3-2
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC GẶP MẶT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I
Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm chính sách chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023
ĐẠI LỘC: HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 16
Đại Lộc kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (1937-2023) và phát hành Tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc 2012-2023”
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2023
Đại Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II
Đại Lộc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hảo thăm và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo nguyên Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XII
Đại Lộc: Gặp mặt kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ huyện
Lãnh đạo Huyện ủy thăm, tặng quà và viếng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo của huyện
Thẩm định tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa 1975- 2022”
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10