Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
06/TB-HĐND 12/07/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
07/TB-HĐND 12/07/2022 Thông báo Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII
09/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
10/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021
11/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về việc ủy quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các công trình
12/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc HĐND và UBND huyện Đại Lộc
13/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
14/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Trụ sở Công an xã Đại Lãnh và Trụ sở Công an xã Đại Hưng
15/NQ-HĐND 11/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
01/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến đường tránh phía Tây thị ...
03/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) khu bố trí tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất phục vụ công trình ...
04/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) khu tái định cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp
05/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Quang
06/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng
07/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) Nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và Nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng
08/NQ-HĐND 23/05/2022 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu du lịch sinh thái sông Cùng; Địa điểm: xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh ...
152/TB-HĐND 21/12/2021 Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
150/NQ-HĐND 21/12/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
151/NQ-HĐND 21/12/2021 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025