Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 97/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 08/07/2020
Người ký: Nguyễn Công Thanh
Ngày hiệu lực: 08/07/2020
NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:97.PDF[ Tải về ]449.27 Kb

Nội dung trích yếu :
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021