Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 156 items in 8 pages
11/NQ-HĐND 03/08/2023 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư công trình Trường Mần non Ái Nghĩa; Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học và các hạng mục phụ trợ khác và Trường ...
12/NQ-HĐND 03/08/2023 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc khó XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/GM-HĐXLTS 18/07/2023 Họp xem xét, thống nhất xử lý tài sản theo quy định của Công ty CP Đại Phước Xanh CCN Đại An, TT Ái Nghĩa
01/GPMT 07/07/2023 Giấy phép môi trường Cơ sở sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt và các ngành liên quan ngành dệt tại Cum Công nghiệp Đại An, thị trấn Ái ...
08/TB-HĐND 05/07/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
09/TB-HĐND 05/07/2023 Thông báo Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII
05/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
06/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022
07/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Đại Lộ 06/06/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 05/06/2023 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Đại Lộc về kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) trên địa bàn ...
02/NQ-HĐND 05/06/2023 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
03/NQ-HĐND 05/06/2023 Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công triển khai bổ sung năm 2023 của huyện Đại Lộc
04/NQ-HĐND 05/06/2023 Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) CCN Tân Chánh (Đại Chánh 2); địa điểm: Xã Đại Tân và xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh ...
85/KH-UBND 24/05/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đại Lộc
04/KH-UBND 11/01/2023 KẾ HOẠCH Kế hoạch phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Đại Lộc
28/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
29/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
30/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023
31/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2023 của huyện Đại Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII
Quyết định Phê duyệt phương án xử lý tài sản đầu tư trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh
Quyết định Hủy Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
THÔNG BÁO Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023