Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 145/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/10/2021
Người ký: Nguyễn Hảo
Ngày hiệu lực: 20/10/2021
Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình kiên cố hóa
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:145-NQ-HĐND_1.PDF[ Tải về ]11.5 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc, đợt 1


Đã xem: 657 lượt