Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 157/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2021
Người ký: Nguyễn Hảo
Ngày hiệu lực: 21/12/2021
Nghị quyết Thống nhất quy định tỷ lệ đối ứng để thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:157-NQ-HĐND_1.PDF[ Tải về ]725.48 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết Thống nhất quy định tỷ lệ đối ứng để thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025


Đã xem: 770 lượt