Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Loại văn bản: NGHỊ QUYẾT
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Đại Lộc
Số/Ký hiệu: 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/07/2022
Người ký: Nguyễn Hảo
Ngày hiệu lực: 11/07/2022
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:15-NQ-HĐND_1.pdf[ Tải về ]0.99 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023


Đã xem: 418 lượt