Đăng nhập

Tài khoản  
 

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội ĐB Đảng bộ huyện

Thư mời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kích vào đây để xem / tải về

Dự thảBáo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kích vào đây để xem / tải về

Kế hoạch lấy ý kiến đóng góp vào 
dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kích vào đây để xem / tải về    


Bản đồ