Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Đề án, dự thảo NQ, BC thẩm tra

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 UBND huyện

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)