Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Báo cáo của UBND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 Tờ trình về đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Lộc, đợt 1; địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam UBND huyện
2 Tờ trình nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc UBND huyện
3 Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 UBND huyện
4 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Đại Lộc; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 UBND huyện
5 Đề án, tờ trình về đề nghị thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 UBND huyện

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)