Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Báo cáo của cơ quan Tư pháp

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 Báo cáo Kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Đại Lộc năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc
2 Báo cáo Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc
3 Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 Chi cục Thi hành án dân dự huyện Đại Lộc

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)