Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc
2 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc
3 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc
4 NGHỊ QUYẾT Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc
5 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát “Công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện”

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)