Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về “Việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020” HĐND huyện
2 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Đại Lộc, đợt 1 HĐND huyện
3 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 HĐND huyện
4 Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc HĐND huyện
5 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 HĐND huyện
6 Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 HĐND huyện

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)