Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP HĐND huyện

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)