Tài liệu họp UBND huyện

Loại:
select
 
STTNgàyGiờNội dung cuộc họpĐịa điểmTài liệu
1 12/08/2021 13:30 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 Hội trường 01 UBND huyện
2 20/07/2021 13:30 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Hội trường 01 UBND huyện
3 20/07/2021 13:30 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021 Hội trường 01 UBND huyện
4 02/06/2021 07:30 Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5/2021 Hội trường 01 UBND huyện
5 01/04/2021 07:30 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ PT KT - XH quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2021 Hội trường 01 UBND huyện