Tài liệu họp UBND huyện

Loại:
select
 
STTNgàyGiờNội dung cuộc họpĐịa điểmTài liệu
1 01/04/2021 07:30 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ PT KT - XH quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2021 Hội trường 01 UBND huyện