Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hệ thống chính trị

LƯỢC SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT HUYỆN ĐẠI LỘC 1930 - 2010
I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT Ở HUYỆN ĐẠI LỘC (1930-1945) Ngày 03 tháng 02 năm 1930. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay sau khi Đảng ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chủ trương thành lập Hội phản đế Đồng Minh (18/11/1930), hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
 • Quyết định
  Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra
 • Quyết định
  Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
 • Nghị quyết
  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020