Mode:         

Đất đai

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất: 27 ngày làm việc
Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh ( 30 ngày làm việc )
Quy trình giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (30 ngày làm việc)
Quy trình giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối ( 30 ngày làm việc)
Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ( nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả hồ sơ vào ngày hôm sau) : 1 ngày
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ( nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả hồ sơ vào ngày hôm sau) : 1 ngày
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: 5 ngày
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất: 5 ngày
Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 1 ngày
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 5 ngày
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ( nếu nhận hồ sơ sau 15h thì được hẹn trả trong ngày hôm sau): 1 ngày
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 3 ngày
Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 5 ngày
Cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất: 23 ngày
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhoè, rách, hư hỏng: 20 ngày
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/20/2009 có hiệu lực thi hành nay có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, vừa có nhu cầu cấp đổi : 20 ngày
Cấp đổi giấy chứng nhận cho trường hợp thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên: 20 ngày
Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản): 20 ngày
Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở : 28 ngày
Cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: 10 ngày
Các tin khác:
• Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán : 15 ngày
• Cấp giấy chứng nhận đối với với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước): 23 ngày
• Cấp giấy chứng nhận đối với với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (23 ngày)
• Cấp giấy chứng nhận đối với với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước) : 23 ngày
• Cấp giấy chứng nhận đối với với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác ( 18 ngày )

Đất đai

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
No records to display.