Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 110 items in 6 pages
156/NQ-HĐND 21/12/2021 Về quy định tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022 năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật Ngân ...
158/NQ-HĐND 21/12/2021 Về việc thông qua Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2021-2025
130/TB-HĐND 20/10/2021 kết quả kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
141/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về việc thông qua thông qua Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
142/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
143/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
144/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021 của huyện Đại Lộc
145/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về phê duyệt chủ ...
146/NQ-HĐND 20/10/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2020”
138/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
137/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021
139/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022
140/NQ-HĐND 12/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
125/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
126/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
127/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
128/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
129/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
130/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
131/NQ-HĐND 17/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Ủy viên UBND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 3)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 2)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
UBND huyện Đại Lộc phối hợp cùng Huyện đoàn Đại Lộc, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện tổ chức cuộc thi “Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp sáng tạo" huyện Đại Lộc năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19