Đăng nhập

Tài khoản  
 
Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 08/07/2019 .Lượt xem: 1732 lượt.

Sáng ngày 08/7, tại Hội trường số 02, trụ sở HĐND và UBND huyện, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.


Quang cảnh kỳ họp thứ 11

Các ông: Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Đình Tài, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; đại biểu lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, với tinh thần quyết tâm cao, các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch giao. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển. Công nghiệp duy trì tăng trưởng khá. Nông nghiệp tiếp tục phát triển khá toàn diện và ổn định, thu - chi ngân sách đảm bảo. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản tiếp tục được quan tâm; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các chính sách giảm nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định hướng đi, giải pháp hiệu quả mà huyện đã lựa chọn và là tín hiệu tích cực cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Công Thanh đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Tập trung những trên nội dung ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ mà hiện nay chưa đạt tiến độ khả quan, đồng thời quan tâm thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 diễn ra trong 2 ngày (ngày 08 và 09/7/2019); đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, nhanh, gọn, rõ; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề đang được nhiều cử tri, nhân dân quan tâm theo từng nhóm vấn đề, trọng tâm, tăng cường thảo luận về nội dung được đưa ra để làm rõ hạn chế; chỉ ra các giải pháp, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, trong giải quyết ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. 

Trên có sở đó, ông Nguyễn Công Thanh đề nghị các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, dân chủ, bàn bạc và thống nhất phát biểu; nêu được các vấn đề thiết thực, cụ thể, quyết nghị các nghị quyết sát với thực tiễn. Qua đó, với mục tiêu nghị quyết HĐND sau khi được ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được những mong muốn, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến HĐND huyện.

Ngay sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, HĐND huyện sẽ thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình của đại diện UBND huyện trình bày tại kỳ họp: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; tờ trình về xin dừng thực hiện và bãi bỏ Nghị quyết số 95/2009/NQ-HĐND ngày 10/6/2009 của Hội đồng nhân dân huyện về việc bổ sung kinh phí hoạt động hành chính đối với các xã, thị trấn để hỗ trợ hoạt động BDC thôn trên địa bàn huyện; tờ trình đề nghị bổ sung danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đại Lộc giai đoạn 2016 - 2020; tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng sạt lở ven sông Vu Gia tại khu vực Ấp Bắc thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong; báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019; đại diện Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019.

Buổi chiều 08/7, Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiến hành các thủ tục về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện.. Các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường và các nội dung quan trọng khác.

Trang NT

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỷ 2021 - 2026
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng và Đại Quang sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021 – 2026
HĐND huyện khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thị trấn Aí Nghĩa
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND huyện Đại Lộc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu HĐND tỉnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 tại xã Đại Hiệp
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
HĐND xã Đại Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 09 khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND xã Đại Nghĩa tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XII
Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Đại Lộc khóa XI
Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực, các ban HĐND các xã, thị trấn
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN SỐ 02 TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ ĐẠI HIỆP
Sáng ngày 16/8/2018, HĐND huyện Đại Lộc tổ chức Kỳ họp thứ 09 (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm, bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
HĐND huyện Đại Lộc khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 08
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND huyện Đại Lộc và Thường trực HĐND huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng nhân dân xã Đại Nghĩa tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XII
    
1   2   3   4   5