Đăng nhập

Tài khoản  
 
ĐẠI LỘC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TẠO NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 01/04/2022 .Lượt xem: 639 lượt.

Công tác kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức- xây dựng Đảng nói riêng; giúp tổ chức đảng thường xuyên củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đối với mỗi tổ chức đảng, công tác kết nạp đảng viên mới phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Để làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, một nhiệm vụ quan trọng, mang tính tiền đề và làm cơ sở, đó chính là công tác tạo nguồn. Có thể khẳng định rằng, chất lượng của công tác tạo nguồn là yếu tố quyết định phần lớn đến chất lượng của công tác kết nạp đảng viên mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng chất lượng đảng viên. Theo Người, “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Do đó, muốn đảng viên có chất lượng thì trước hết công tác tạo nguồn phải có chất lượng.

Xuất phát từ nhận thức đó, trong nhiều năm qua, Huyện ủy Đại Lộc chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và các chi bộ luôn nỗ lực, chăm lo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Nhờ đó, từ năm 2018 trở về trước, bình quân mỗi năm cả huyện kết nạp được 175 đảng viên, luôn vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2019 đến năm 2021, bình quân mỗi năm huyện kết nạp 88 đảng viên. Ở các cơ quan, đơn vị, đa số cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên. Ở các địa phương, số quần chúng còn trẻ thì đi làm ăn xa; số còn ở lại thì phần đông là lớn tuổi hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng.   

Trước tình hình đó, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chỉ đạo cấp ủy cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn cho phù hợp. Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách đoàn thể, khu dân cư tổ chức các hoạt động phong trào. Qua đó, nhằm phát hiện và giới thiệu những quần chúng ưu tú, có nhiệt huyết để chi bộ xem xét, lựa chọn đưa vào danh sách đối tượng Đảng và cử tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trong quý I năm 2022, huyện đã tổ chức được 02 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 109 học viên. Sau khi học, đại đa số đối tượng Đảng có nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và xác định động cơ đúng đắn để phấn đấu vào Đảng. Chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ; rà soát, lựa chọn những đối tượng Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện cho làm thủ tục; ra nghị quyết đề nghị cấp trên xem xét kết nạp vào Đảng. Quý I năm 2022, cả huyện đã kết nạp 28/95 đảng viên mới, đạt 29,5% chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Để làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới trong thời gian tới, đòi hỏi mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ cần quan tâm công tác tạo nguồn với các giải pháp như sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cấp ủy cơ sở và chi bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; xem đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới hiệu quả và có chất lượng. Mỗi chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn thì mới có thể làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới.

Hai là, luôn chủ động làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Hằng năm, cấp ủy cơ sở và chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp quần chúng giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên và Công đoàn, thông qua hoạt động thực tiễn từ các phong trào để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú và giới thiệu với chi bộ.

Ba là, tiến hành đầy đủ các bước trong quy trình của công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Hằng tháng, chi bộ tiến hành lựa chọn, đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng; giao nhiệm vụ để thử thách và phân công người kèm cặp, giúp đỡ; cử tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đến khi đủ điều kiện thì chi bộ xét, tiến hành lập thủ tục và ra nghị quyết đề nghị cấp trên xem xét kết nạp vào Đảng.

Bốn là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII ngay từ khâu tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Cấp ủy cơ sở và chi bộ vừa tích cực tạo nguồn, vừa cẩn trọng xem xét vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của từng trường hợp. Đối với những trường hợp, khi đã biết rõ là không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì không cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Năm là, nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác kết nạp đảng viên mới, nhất là Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư. Nắm vững quan điểm, phương châm, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình của công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng. Trong công tác kết nạp đảng viên mới nói chung, công tác tạo nguồn nói riêng, tuyệt đối không có sự tùy tiện, giản đơn hay áp đặt ý chí chủ quan của cá nhân.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp nêu trên, bằng sự nỗ lực của cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các chi bộ, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo của huyện sẽ có kết quả tốt đẹp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


BTG Huyện ủy khen thưởng các học viên xuất sắc của lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

                                                                                                 Mai Văn Anh

                                                                                  Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện ủy Đại Lộc phát động Cuộc thi trực tuyến “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Bản hùng ca bất diệt”
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2024
Đại Lộc giao ban Tuyên giáo cơ sở- Báo cáo viên Huyện ủy quý I năm 2024
Đại Lộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2024
KỶ NIỆM 94 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM ( 28/3/1930-28/3/2024)
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT “MÙA XUÂN DÂNG ĐẢNG” HUYỆN ĐẠI LỘC
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3-2
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC GẶP MẶT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II
Đại Lộc hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2022
Đại Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2022
Huyện ủy Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2
Đại Lộc tổ chức Gặp mặt mừng Đảng- mừng Xuân năm 2022
Đảng uỷ thị trấn Ái Nghĩa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Đảng ủy xã Đại Hồng tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2021
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8
Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho các đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc (09/12)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10