Đăng nhập

Tài khoản  
 
Đại Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 19/05/2023 .Lượt xem: 320 lượt.

Ngày 19/5/2023, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam và gần 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban, ngành của huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đại Lộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành CN-TTCN-XD bình quân trên 13%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiếp nhận 17 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp  với tổng số vốn trên 1.000 tỷ đồng và 07 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng số vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến nay là 130,765 tỷ đồng. Toàn huyện có 20 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, trên 50% sản phẩm có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Công tác quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 2 năm (2021 và 2022) đạt 2.818,9 tỷ đồng, trong đó, thu phát sinh kinh tế đạt 578,5 tỷ đồng, tăng bình quân 17,3%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục giữ vững 52/52 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, 41/52 trường đạt chuẩn mức độ 2, 01 trường đạt chuẩn mức độ 1; vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được các cấp, các ngành thực hiện tốt. Toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 879 nhà ở cho người có công; giảm được 454 hộ nghèo. Công tác tôn tạo, khôi phục và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng. Lễ hội Bà Phường Chào (xã Đại Cường) đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lĩnh vực quốc phòng  được giữ vững, hằng năm, đạt và vượt chỉ tiêu giao nhận quân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường. Việc thực hiện Đề án 06 được đẩy mạnh, đã lập 138.345 hồ sơ căn cước công dân và 12.701 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đảm bảo quy định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng. Việc học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được tổ chức kịp thời, đạt hiệu quả. Nổi bật là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XXII; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4,5, 6 khóa XIII; triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đảm bảo quy định. Toàn huyện đã kết nạp 237 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu giao hằng năm; xóa tên 88 đảng viên, khai trừ 04 đảng viên, cho ra khỏi đảng 18 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện có 02 tổ chức đảng và 77 đảng viên bị vi phạm phải thi hành kỷ luật. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ qua, vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân ở một số nơi chưa  sâu sát; Một số ít cấp ủy cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt một số chi bộ có còn mặt hạn chế. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm nêu gương; có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật; Tiến độ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy một số nơi còn chậm; có cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo quy trình, thủ tục quy định, chất lượng, hiệu quả chưa cao; Công tác tập hợp hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trong sinh hoạt, họp hội có nơi tỷ lệ còn thấp; Công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch còn gặp nhiều khó khăn; Công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn thiếu đồng bộ. Tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết và trả kết quả hồ sơ đất đai cho công dân vẫn còn xảy ra; Một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt Nghị quyết Đại hội đề ra (Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng các loại vắc-xin hằng năm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể thấp còi hằng năm)…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đại Lộc trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện Đại Lộc tập trung khắc phục kịp thời những hạn chế, đề ra kế hoạch, giải pháp hiệu quả thiết thực với quyết tâm cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII đề ra, nhất là những chỉ tiêu đến giữa nhiệm kỳ chưa đạt; quan tâm chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thu hút đầu tư…

Cũng tại hội nghị này, Huyện ủy Đại Lộc đã sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đồng thời, khen thưởng cho 15 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021- 2023.


Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01 giai đoạn 2021- 2023

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ xã Đại Hưng thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và quán triệt các văn bản của Đảng
GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18
Thẩm định Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Phong 1946-2024
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01, TỌA ĐÀM “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN ĐẠI LỘC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC, THỰC HÀNH NÊU GƯƠNG, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC THI CÔNG VỤ”
ĐẠI LỘC CHÚ TRỌNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KẾT NẠP ĐẢNG CHO 6 HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
KẾT NẠP ĐẢNG CHO 6 HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG NĂM 2024
ĐẠI LỘC 53 TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP “ĐẢNG QUANG VINH, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI- GIỮ VỮNG NIỀM TIN”.
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023
Đại Lộc quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XIII
Đảng ủy xã Đại Hiệp tổ chức quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc giao ban công tác tuyên giáo cơ sở quý I-2023
Giao ban An ninh tư tưởng quý I/2023
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ cơ sở năm 2023
Hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10