Đăng nhập

Tài khoản  
 
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 11/01/2024 .Lượt xem: 175 lượt.

Ngày 11/01/2024, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 Năm 2023, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện Đại Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, và văn phòng cấp ủy. 

Nổi bật trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là tổ chức các đợt thông tin thời sự đến cán bộ chủ chốt của huyện; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, sinh hoạt chính trị tìm hiểu một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam; Hội nghị chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của huyện; Hội nghị chuyên đề giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho cán bộ trẻ trên địa bàn huyện; tổ chức thành công Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học”; phát hành Bản tin số 01 chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn; Tọa đàm “Tuổi trẻ Đại Lộc làm theo lời Bác, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”…

 Công tác tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Đã cho ý kiến về nhân sự bổ nhiệm các chức danh thuộc diện quản lý và nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 51 trường hợp. Hoàn thành bố trí 100% Bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, năm 2023 đã kết nạp 120 đảng viên, đạt 109,1%; công nhận đảng viên chính thức 94 trường hợp; xóa tên, cho ra khỏi đảng 63 trường hợp, trao huy hiệu Đảng cho 194 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đã thẩm tra tiêu chuẩn chính trị 169 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị huyện năm 2023. Kết quả năm 2023 có 91,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90,89%.

 Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả chung của công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2023, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến kiểm tra, giám sát đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên, trong đó Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực đối với 39 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Toàn huyện có 47 đảng viên và 01 tổ chức đảng bị vi phạm, xử lý kỷ luật; trong đó khiển trách 01 tổ chức đảng, khai trừ 02 đảng viên, cách chức 01 đảng viên, cảnh cáo 07 đảng viên, khiển trách 37 đảng viên. Thực hiện thẩm tra phẩm chất, đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ đối với 148 trường hợp.

 Công tác dân vận được quan tâm, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả ở các địa phương, đơn vị, nổi bật là tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (giai đoạn 2013-2023); hoàn thành 08 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 02 cá nhân trên lĩnh vực dân vân, quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn giáo. Việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Văn phòng cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Đại Lộc cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng Đảng năm 2023 cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời. Công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn còn thiếu chặt chẽ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên có lúc chưa thực sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Một vài mô hình về công tác “Dân vận khéo” hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời, chất lượng có mặt chưa cao...

Hội nghị cũng thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2024 như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Triển khai chuyên đề của tỉnh “Xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người xứ Quảng góp phần xây dựng và phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2027; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện gắn với chủ trương bố trí chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn không là người địa phương ở những nơi có điều kiện. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó tập trung kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dấu hiệu vi phạm về các nguyên tắc của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý trong lãnh đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy chế công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023); trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 02 cá nhân.


Khen thưởng các tập thể

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện ủy Đại Lộc phát động Cuộc thi trực tuyến “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Bản hùng ca bất diệt”
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2024
Đại Lộc giao ban Tuyên giáo cơ sở- Báo cáo viên Huyện ủy quý I năm 2024
Đại Lộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2024
KỶ NIỆM 94 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM ( 28/3/1930-28/3/2024)
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT “MÙA XUÂN DÂNG ĐẢNG” HUYỆN ĐẠI LỘC
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3-2
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC GẶP MẶT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I
Các tin cũ hơn:
ĐẠI LỘC: HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 16
Đại Lộc kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (1937-2023) và phát hành Tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc 2012-2023”
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Đại Lộc Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Huyện ủy Đại Lộc quán triệt các văn bản của Trung ương
Hội thảo lần thứ nhất Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hòa
Đại Lộc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận
Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II
Đại Lộc tổ chức Tọa đàm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương trong trường học
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo”
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10