Đăng nhập

Tài khoản  
 
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 10/05/2024 .Lượt xem: 47 lượt.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPHPBGDPL của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc về triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2024, sáng ngày 09/5/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương – Trưởng Phòng Tư pháp huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện nhấn mạnh: Luật Xử lý vi phạm hành chính là đạo luật quan trọng, cần nghiên cứu sâu kỹ, nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung cơ bản của văn bản luật. Từ đó tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác quản lý Nhà nước, nhất là việc tham mưu thực hiện xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần trực tiếp đưa nội dung các văn bản pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống.


Tại Hội nghị, gần 130 đại biểu đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp  - Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội, Địa chính – Xây dựng, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đồng chí Trương Thị Phượng – Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam trực tiếp truyền đạt nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận và báo cáo viên giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và 18 xã, thị trấn nắm bắt được các quy định của pháp luật và nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống trong thi hành pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

                                                                             Trần Thị Thảo

[Trở về]
Các tin mới hơn:
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, HỌC SINH QUA “PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”
ĐẠI LỘC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO
Các tin cũ hơn:
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
ĐẠI LỘC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2023
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10