Tài liệu họp UBND huyện

Loại:
select
 
STTNgàyGiờNội dung cuộc họpĐịa điểmTài liệu
1 07/09/2023 08:00 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 - Ở huyện: Tại Điểm cầu trực tuyến huyện - Hội trường số 01 UBND huyện. - Ở xã, thị trấn: Tại Điểm cầu trực tuyến của xã, thị trấn .