Đăng nhập

Tài khoản  
 

Xây dựng nông thôn mới

Nằm về phía Bắc huyện Đại Lộc, tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng, Đại Hiệp vinh dự là xã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng LLVT trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đất nước). Đây cũng là “điểm sáng” về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Chỉ sau hơn một năm phát động xây dựng nông thôn mới, xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) đang có những bước tiến mạnh mẽ khi đã đạt được 10/19 tiêu chí do Trung ương quy định. Sản xuất phát triển mạnh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc khiến nhân dân địa phương hết sức vui mừng...
Đến thời điểm hiện tại, Đại Quang là đơn vị ở giai đoạn đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tạo nền móng cơ sở cho sự thành công của chương trình trên địa bàn.