Đăng nhập

Tài khoản  
 

Xây dựng nông thôn mới

ĐẠI HIỆP- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã Đại Thắng, Đại Lãnh và Đại Hưng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Đại Lộc thành lập Đoàn công tác về kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng.
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc
Đại Hồng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đại Lộc đánh giá kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới
Đại Hiệp gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới
Nằm về phía Bắc huyện Đại Lộc, tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng, Đại Hiệp vinh dự là xã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng LLVT trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đất nước). Đây cũng là “điểm sáng” về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đại Chánh phát động thi đua xây dựng nông thôn mới
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Đại Lộc
Nhân dân đóng góp xây dựng Cầu Bầu Làng
Đại Phong vững tiến
Chỉ sau hơn một năm phát động xây dựng nông thôn mới, xã Đại Phong (huyện Đại Lộc) đang có những bước tiến mạnh mẽ khi đã đạt được 10/19 tiêu chí do Trung ương quy định. Sản xuất phát triển mạnh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc khiến nhân dân địa phương hết sức vui mừng...
Đôi nét về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Quang
Đến thời điểm hiện tại, Đại Quang là đơn vị ở giai đoạn đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, tạo nền móng cơ sở cho sự thành công của chương trình trên địa bàn.