Đăng nhập

Tài khoản  
 
Phòng Tư pháp huyện hoàn thành kế hoạch tuyên truyền pháp luật tại các Chợ trên địa bàn huyện
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 06/05/2020 .Lượt xem: 2237 lượt.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 20/3/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các Chợ trên địa bàn huyện. Từ ngày 21/3/2020 đến ngày 25/4/2020, Phòng Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại 17 Chợ qua hệ thống loa phát thanh về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Hướng dẫn xử lý 13 hành vi phạm phòng chống lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng; Lồng ghép phát 5.900 tờ rơi quy định chế tài xử lý 13 hành vi vi phạm và cấp phát khẩu trang cho người dân mua bán tại các Chợ trên địa bàn.

Đây là loại hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật mới của Phòng Tư pháp, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật phù hợp với tình hình của dịch bệnh Covid-19, khi không thể tiến hành tuyên truyền miệng thông qua các lớp tập huấn, hội nghị… Qua công tác tuyên truyền pháp luật này giúp cho nhân dân hiểu biết về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chế tài xử lý 13 hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để phòng tránh, góp phần đẩy lùi nhanh dịch bệnh Covid-19.
                                                                

                                                                       Phòng Tư pháp huyện

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
ĐẠI LỘC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2023
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
Công an huyện tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc: biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2020
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019
Đại Minh tổng kết công tác bầu cử trưởng thôn
Đại Lộc: nô nức Ngày hội bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019- 2022
Đại Lộc tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn
Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo
Kết quả công tác cưỡng chế thu hồi đất tại Cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc
Đại Lộc tổ chức họp chuyên đề về một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo
Đại Hòa tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu nghiệp vụ công tác dân vận và các văn bản Luật
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10