Đăng nhập

Tài khoản  
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 01/11/2022 .Lượt xem: 3514 lượt.

THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024 . Kích vào đây để xem Thông báo                 Phiếu đăng ký dự tuyển

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024. Kích vào đây để xem Thông báo

THÔNG BÁO về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND các xã: Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Hưng thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Kích vào đây để xem Thông báo


THÔNG BÁO về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Quyết định       Danh sách trúng tuyển

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Thông báo        Thông tin phúc khảo     Mẫu đơn phúc khảo

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023 . Kích vào đây để xem Thông báo       Danh sách thí sinh kèm theo Thông báo


THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đại Quang. Kích vào đây để xem Thông báo

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Quyết định

 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Quyết định


Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Thông báo     Phụ lục     Kế hoạch


Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đợt 2 năm 2023. Kích vào đây để xem Kế hoạch     Thông báo   Phiếu đăng ký dự tuyển


Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Thông báo

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Thông báo

Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để xem Quyết định             Danh sách kèm theo


Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023. Kích vào đây để xem Thông báo


THÔNG BÁO Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023. Kích vào đây để tải Thông báo


THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023
Kích vào đây để xem Thông báo       Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển         Kế hoạch        Phụ lục


Thông báo về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc UBND huyện Đại Lộc. Kích vào đây để xem Thông báo

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2023. Kích vào đây để xem Kế hoạch

KẾ HOẠCH Xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đại Sơn. Kích vào đây để xem Kế hoạch
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển đợt 01 năm 2023