Đăng nhập

Tài khoản  
 
Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 10/01/2023 .Lượt xem: 525 lượt.

Sáng ngày 10/01/2023, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

        Năm 2022, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ huyện Đại Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát và văn phòng cấp ủy. 

          Nổi bật trên lĩnh vực chính trị- tư tưởng là công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời như:  tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với sự tham gia của 22.535 lượt người tham gia. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (09/12/1937-09/12/2022). Công tác giáo dục lý luận chính trị được tiến hành thường xuyên, đảm bảo quy định.

          Công tác tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Năm 2022, đã củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 21 trường hợp; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Toàn huyện kết nạp 100 đảng viên (đạt 105,3%), xóa tên 13 đảng viên, cho ra khỏi đảng 11 đảng viên, trao tặng huy hiệu đảng cho 179 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đã thẩm tra tiêu chuẩn chính trị 379 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ. Kết quả năm 2022 có 93,1% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88,77%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy.

          Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả chung của công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2022, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến kiểm tra, giám sát đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên, trong đó Huyện ủy kiểm tra, giám sát 8 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Năm 2022, toàn huyện có 51 đảng viên và 01 tổ chức đảng bị vi phạm, xử lý kỷ luật; trong đó có 43 trường hợp bị khiển trách, 06 trường hợp cảnh cáo, 03 trường hợp bị khai trừ.

  Công tác dân vận được quan tâm, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị, nổi bật là triển khai thực hiện mô hình tọa đàm “Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác dân vận” ở 18 xã, thị trấn. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Văn phòng cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Đại Lộc cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng Đảng năm 2022 cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời; Công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn thiếu chặt chẽ; Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương còn hạn chế; Công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy có lúc, có nơi chưa kịp thời...

Hội nghị cũng thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2023 như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tổ chức triển khai chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; khẳng định vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam” trên địa bàn huyện. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Xây dựng lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó tập trung kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dấu hiệu vi phạm về các nguyên tắc của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý trong lãnh đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Tại hội nghị, có 01 chi bộ và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tặng Bằng khen. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 01 chi bộ và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.


Tặng giấy khen cho các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ xã Đại Hưng thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và quán triệt các văn bản của Đảng
GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18
Thẩm định Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Phong 1946-2024
HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01, TỌA ĐÀM “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HUYỆN ĐẠI LỘC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC, THỰC HÀNH NÊU GƯƠNG, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC THI CÔNG VỤ”
ĐẠI LỘC CHÚ TRỌNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KẾT NẠP ĐẢNG CHO 6 HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
KẾT NẠP ĐẢNG CHO 6 HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG NĂM 2024
ĐẠI LỘC 53 TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP “ĐẢNG QUANG VINH, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI- GIỮ VỮNG NIỀM TIN”.
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XII
Đại Lộc: Gặp mặt kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ huyện
Lãnh đạo Huyện ủy thăm, tặng quà và viếng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo của huyện
Thẩm định tập sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa 1975- 2022”
Đại Lộc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới
Đại Lộc tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 và thông tin thời sự trong nước quốc tế
Đại Lộc tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ năm 2022
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG NĂM 2022
Đại Lộc: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10