Đăng nhập

Tài khoản  
 
ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 09/02/2024 .Lượt xem: 82 lượt.

     Xác định đoàn kết là vấn đề cốt lõi, là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công hay thất bại của một tập thể, Đảng bộ huyện Đại Lộc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện, phấn đấu xây dựng quê hương Đại Lộc ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta, người sáng lập Đảng ta trước lúc đi xa đã từng căn dặn trong Di chúc:

“Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”


Đảng bộ huyện Đại Lộc có 58 tổ chức cơ sở đảng với 4.867 đảng viên đang sinh hoạt ở 18 Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 03 Đảng bộ khối cơ quan và 37 chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở 224 chi bộ. Đa số đảng viên ở các chi, đảng bộ đều là những người tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao về nhận thức chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, là hạt nhân quan trọng trong việc giữ gìn sự đoàn kết ở các tổ chức đảng.

Hiện nay, trong quá trình phát triển của quê hương, đất nước, Đảng bộ huyện Đại Lộc đang tích cực thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trước hết đó là thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng trên tất cả các phương diện của công tác xây dựng Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Thường vụ Huyện ủy đặt lên hàng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2023, Đảng bộ huyện đã tăng cường việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức. Nổi bật là tổ chức sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về báo cáo; tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các đợt thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới...

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả. Với phương châm “lấy chất lượng đảng viên làm tiền đề xây dựng tổ chức đảng vững mạnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai tốt việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đồng thời rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 120 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm khắc xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm quy định. Trong năm, đã xóa tên, cho ra khỏi đảng 63 trường hợp.

Bên cạnh công tác chính trị tư tưởng, tổ chức- cán bộ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ trong năm 2023 đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, nghiêm túc. Đảng bộ huyện luôn xác định kiểm tra, giám sát để đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Năm qua, các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 47 đảng viên.

Công tác dân vận và vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều hoạt động, nhiều phong trào đã thu hút sự hưởng ứng quan tâm của đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân như Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, Không gian âm nhạc Thanh niên, Ngày hội Phụ nữ thời đại mới; Phiên chợ quê kết nối nông sản …

Với sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, năm 2023, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ở trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Kết quả đó là minh chứng quan trọng nhất, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023 vừa qua, bước vào năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà cần phải tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với nền tảng vững vàng từ những kết quả của công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Đại Lộc phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong thời gian tới; để xứng đáng với vai trò hạt nhân lãnh đạo cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Chặng đường phía trước ngoài những thuận lợi cơ bản, chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với huyện nhà. Song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đại Lộc đang sinh sống, học tập trên địa bàn huyện cũng như bà con Đại Lộc ở mọi miền Tổ quốc; cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành; tin tưởng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương Đại Lộc ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là một trong những địa phương phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Hảo

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT và các trường THPT trên địa bàn huyện ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học đường
HUYỆN ĐẠI LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT VÀ BHTN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC NĂM 2024
GIỜ TRÁI ĐẤT 2024 “TIẾT KIỆM ĐIỆN - THÀNH THÓI QUEN”
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ I
Xây dựng Ái Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025: Những nhiệm vụ trọng tâm
ĐẠI LỘC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I
Huyện Đại Lộc tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”
Lãnh đạo huyện Đại Lộc gặp mặt Đoàn văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng
Huyện Đại Lộc thăm, chúc Tết các doanh nghiệp đầu xuân Giáp Thìn 2024
ĐẦU TƯ 64,5 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG KÈ TẠI THÔN PHÚ NGHĨA, XÃ ĐẠI AN
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Đại Lộc triển khai ra quân kiểm tra, giải tỏa hành lang tuyến đường bộ và xử lý các hành vi vi phạm chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè hành lang an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
ĐẠI LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023
Đại Hưng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Lãnh đạo huyện Đại Lộc thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024
Hội nghị tổng kết công tác thi đua văn phòng cấp ủy năm 2023
Đoàn công tác UBMTTQVN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Ưu, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Giao Thủy
UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa giai đoạn đến năm 2030
Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trương Chí Cương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (03/01/1919-03/01/2024)
Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10