Đăng nhập

Tài khoản  
 
GIỮ VỮNG NIỀM TIN
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 09/02/2024 .Lượt xem: 103 lượt.

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cốt lõi, vô cùng quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Người cũng đặc biệt quan tâm đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là Chủ nghĩa Mác- Lênin, bởi đó là yếu tố quyết định đường lối chính trị của Đảng. Người đã chỉ rõ “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

          Trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để khẳng định tầm quan trọng của công tác này, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.


Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Đại Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 huyện gồm 14 đồng chí; thành lập Tổ thư ký giúp việc gồm 7 đồng chí. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tập trung làm tốt công tác triển khai, quán triệt, gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng sâu rộng những vấn đề lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Từ đó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện được giữ vững và ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Với sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn huyện Đại Lộc được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Xây dựng chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Bản tin nội bộ huyện phát hành định kỳ hàng tháng. Trong 5 năm qua, đã đăng tải được 58 bài viết trong các chuyên mục trên Bản tin nội bộ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm VHTT-TTTH huyện; Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải nhiều bài viết về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi năm, đăng tải gần 100 tin, bài viết có liên quan. Đặc biệt, từ năm 2023, đã thành lập trang facebook “Trường An” để tăng cường đăng tải các thông tin chính thống, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, định hướng thông tin tích cực giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, không bị lợi dụng, kích động bởi các nguồn thông tin trái chiều, sai sự thật. Đến nay, trang facebook Trường An đã có gần 6.000 người theo dõi thường xuyên, 5.000 bạn bè với hơn 36.800 lượt người tiếp cận bài viết; hơn 16.300 lượt tương tác với bài viết.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện còn thành lập các nhóm zalo, Mocha với lực lượng nòng cốt là cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương để trao đổi thông tin thường xuyên, tham gia lan tỏa những tin, bài tích cực để đẩy lùi những tin tức xấu, độc, thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đại Lộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực, ngăn chặn, xử lý kịp thời những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Một mùa xuân mới đang tới, mùa xuân của niềm tin và hy vọng vào một tương lai ngày càng phát triển của quê hương, đất nước mà ở đó có sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước hết và trên hết cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

Nguyễn Hữu Vũ,

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT và các trường THPT trên địa bàn huyện ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học đường
HUYỆN ĐẠI LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT VÀ BHTN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC NĂM 2024
GIỜ TRÁI ĐẤT 2024 “TIẾT KIỆM ĐIỆN - THÀNH THÓI QUEN”
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠI THẮNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ I
Xây dựng Ái Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025: Những nhiệm vụ trọng tâm
ĐẠI LỘC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I
Huyện Đại Lộc tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”
Lãnh đạo huyện Đại Lộc gặp mặt Đoàn văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng
Huyện Đại Lộc thăm, chúc Tết các doanh nghiệp đầu xuân Giáp Thìn 2024
ĐẦU TƯ 64,5 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG KÈ TẠI THÔN PHÚ NGHĨA, XÃ ĐẠI AN
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
Huyện Đại Lộc triển khai ra quân kiểm tra, giải tỏa hành lang tuyến đường bộ và xử lý các hành vi vi phạm chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè hành lang an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
ĐẠI LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023
Đại Hưng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Lãnh đạo huyện Đại Lộc thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024
Hội nghị tổng kết công tác thi đua văn phòng cấp ủy năm 2023
Đoàn công tác UBMTTQVN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Ưu, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Giao Thủy
UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa giai đoạn đến năm 2030
Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trương Chí Cương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (03/01/1919-03/01/2024)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10