Đăng nhập

Tài khoản  
 
ĐẠI LỘC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 15/05/2024 .Lượt xem: 53 lượt.

Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc vừa phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã Đại Thắng, Đại Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật tại chùa Phú Thọ xã Đại Thắng, chùa Đại Phước xã Đại Quang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, UBMTTQVN huyện, UBND, UBMTQVN và các hội, đoàn thể xã Đại Thắng, Đại Quang, cùng đông đảo các chức sắc, tín đồ phật tử.


Tại các buổi tuyên truyền, đồng chí Hồ Thanh Phương, Trưởng phòng Tư pháp đã truyền đạt đến các chức sắc, tín đồ phật tử nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động tôn giáo, trọng tâm là một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; một số nội dung cơ bản của Luật môi trường.

Việc tuyên truyền pháp luật trong các cơ sở tôn giáo sẽ nâng cao nhận thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, phật tử để họ hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành đúng pháp luật của nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

             Tống Thị Thu Vân

[Trở về]
Các tin mới hơn:
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, HỌC SINH QUA “PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”
Các tin cũ hơn:
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
ĐẠI LỘC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2023
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
UBND huyện Đại Lộc công bố các Quyết định về công tác cán bộ
HUYỆN ĐẠI LỘC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2023
HUYỆN ĐẠI LỘC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
ĐẠI LỘC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027
Công an huyện Đại Lộc tổ chức lễ ra quân Tổ công tác đặc biệt 136
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10