Tài liệu kỳ họp HĐND Huyện

Báo cáo của TT, các ban của HĐND huyện

Kỳ họp
select
STTNội dungCơ quan báo cáoVăn bản
1 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kèm theo Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện giao đoạn 2021-2025 Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện
2 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của UBND huyện, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện
3 BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện
4 BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện
5 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)