Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 156 items in 8 pages
17/TB-HĐND 19/12/2023 Kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII
17/NQ-HĐND 19/12/2023 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026
18/NQ-HĐND 19/12/2023 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024
19/NQ-HĐND: 19/12/2023 Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
20/NQ-HĐND 19/12/2023 Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
21/NQ-HĐND 19/12/2023 Về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đại Lộc
22/NQ-HĐND 19/12/2023 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030
23/NQ-HĐND 19/12/2023 Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với UBND huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024”
24/NQ-HĐND 19/12/2023 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
13/NQ-HĐND 04/12/2023 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
14/NQ-HĐND 04/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND huyện Đại Lộc về việc thông qua đồ án Quy hoạch ...
15/NQ-HĐND 04/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu du lịch sinh thái sông Cùng, địa điểm: xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
16/NQ-HĐND 04/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu du lịch sinh thái sông Cùng, địa điểm: xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
15/TB-HĐND 04/12/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII
1650/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định Hủy Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực ...
1648/QĐ-UBND 25/09/2023 Phê duyệt phương án xử lý tài sản đầu tư trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh
3805/UBND-TNMT 11/09/2023 Tăng cường công tác tham mưu lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các trường hợp sử dụng đất ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014
08/NQ-HĐND 03/08/2023 Nghị quyết về quyết định chủ trưởng đầu tư công công trình Cổng chào huyện Đại Lộc
09/NQ-HĐND 03/08/2023 Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng ...
10/NQ-HĐND 03/08/2023 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thông báo

THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII
Quyết định Phê duyệt phương án xử lý tài sản đầu tư trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh
Quyết định Hủy Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đại Lộc
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
THÔNG BÁO Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023