Đăng nhập

Tài khoản  
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG, MUA SẮM CÔNG

Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 11/2022.  Kích vào đây để xem Báo cáo
    


Bản đồ