Đăng nhập

Tài khoản  
 

Enter Title

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT   Họ và tên Chức vụ   SĐT
Email công vụ
 

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

0905262379

quanglv@quangnam.gov.vn 
2

Đặng Văn Kỳ

PCT TT UBND huyện

0983445306

kydv1@quangnam.gov.vn
3

Lê Đỗ Tuấn Khương 

PCT UBND huyện

0906422213

khuongldt@quangnam.gov.vn
4

Hồ Ngọc Mẫn

PCT UBND huyện

0903565135

manhn@quangnam.gov.vn


THÔNG TIN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

STT   Họ và tên Chức vụ   SĐT
Email công vụ
 

Huỳnh Hưng Quang 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0983928601

quanghh@quangnam.gov.vn
2 Đào Duy Bình
Phó Chánh Văn phòng

0961770959

binhdd@quangnam.gov.vn 

3

Trần Thị Thảo

Phó Chánh Văn phòng

0973839837

thaott@quangnam.gov.vn

4  Nguyễn Đức Dũng
 Phó Chánh Văn phòng
 0905222324
 dungnd1@quangnam.gov.vnTrần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

    


Bản đồ