Đăng nhập

Tài khoản  
 

Enter Title

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT   Họ và tên Chức vụ   SĐT
Email công vụ
 

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

0905262379

quanglv@quangnam.gov.vn 
2

Đặng Văn Kỳ

PCT TT UBND huyện

0983445306

kydv1@quangnam.gov.vn
3

Lê Đỗ Tuấn Khương 

PCT UBND huyện

0906422213

khuongldt@quangnam.gov.vn
4

Hồ Ngọc Mẫn

PCT UBND huyện

0903565135

manhn@quangnam.gov.vn


THÔNG TIN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

STT   Họ và tên Chức vụ   SĐT
Email công vụ
 

Huỳnh Hưng Quang 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0983928601

quanghh@quangnam.gov.vn
2

Nguyễn Đức Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0905222324

dungnd1@quangnam.gov.vn

3  Trần Diệp Quyên
 Phó Chánh Văn phòng
 0974352330
 quyentd@quangnam.gov.vnTrần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

    


Bản đồ