Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hoạt động UBND

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2021
Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam
Đại Hồng triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tình hình trật tự xây dựng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017
UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I/2017
Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2017
Xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Sơ kết 6 tháng đầu năm
Đại Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Yều xã Đại Hưng
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở ở Đại Lộc
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2010
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc
Chiều ngày 10/3/2011, tại UBND thị trấn Ái Nghĩa, ông Nguyễn Quy Nhơn – Phó tư lệnh Quân khu 5, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri thị trấn Ái Nghĩa và cán bộ, công nhân viên chức - lao động ở các cơ quan, đơn vị của huyện.
Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2011
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2010, làm rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế.