Đăng nhập

Tài khoản  
 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Xem chi tiết tại đây: Thông báo   ,    Quyết định     ,   Phụ lục kèm theo Quyết định   ,  Báo cáo    ,   Danh mục công trình, dự án       ,     Danh mục chuyển mục đích sang đất ở            ,   Mục lục


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục kèm theo Quyết định, Danh mục công trình dự án, Mục lục, Phụ biểu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết địnhPhụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Thông báo, Quyết định, Phụ lục, Phụ lục 2

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐẠI LỘC

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 . Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch, Danh mục công trình dự án

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ĐẠI LỘC


- Thông báo v/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

-
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Đại Lộc: Xem tại đây

- Bàn đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Xem tại đây

Thông báo

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại các đươn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
THÔNG BÁO Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của lãnh đạo UBND huyện
Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc năm 2023
Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đại Lộc
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Hutecs Vina Pharm do chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý tại Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc
    


Bản đồ