Mode:         

Đăng nhập

Tài khoản  
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

02353 865 342 
0905 262 379

quanglvqnam@gmail.com

2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp xã

STT

Họ tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Hộp thư điện tử

1

Huỳnh Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại Chánh

02353.971.971  0987.366.348

hoadc71@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Vĩ

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng

0988132239

hongvyphunudaidong@gmail.com

3

Hứa Văn Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa

0235.3509068

0977.575.818

huahungpct@gmail.com

  4

Phan Phước Mơ

Chủ tịch UBND xã Đại Cường

02352463865 

0905258395

phanphuocmo@gmail.com

5

Phan Năm

Chủ tịch UBND xã Đại Minh

02353772031 

0938340415

phannamdaiminh@gmail.com

6

Trương Thị Minh Phương

CT UBND xã Đại Lãnh

0982474225

minhphuongdailanh@gmail.com

7

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch UBND Đại Sơn

0905909447  02353784999

trung79ds@gmail.com

8

Nguyễn Văn Dũng

PCT. UBND xã Đại Hồng

0975.246.364

nguyenvandungdhong@gmail.com

9

Hồ Quách Triều Đổng

Chủ tịch UBND xã Đại Quang

0888951345

quachdongdl@gmail.com

10

Hà Xuân Minh

Chủ tịch UBND xã Đại Hưng

02353974180 

0914.741.272

xuanminhdh@gmail.com

11

Trần Văn Hòa

Chủ tịch UBND

 xã Đại Phong

0961.055.415 

02356.527.769

tranhoa2545@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch UBND xã Đại Hòa

02353786111  0396113136

thuanmtdh@gmail.com

13

Nguyễn Thị Minh Nam

Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh

02353991234 01215572705

nguyenthiminhnam@gmail.com

14

Nguyễn Nhớ

Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa

0982.763.297

nguyennhoubnd@gmail.com

15

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND xã Đại Thắng

02353971625 

0905777971

hainv8@gmail.com

16

Đỗ Thanh Cảng

Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp

02356504777 

0988200229

docang2011@gmail.com

17

Đỗ Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại An

0235 6522766 

0965555135

dovanhoadaian@gmail.com

18

Hồ Xuân Hội

Chủ tịch UBND xã Đại Tân

0935566175

xuanhoi1108@gmail.comText/HTML

Add Content...

Thông báo

Đại Hồng tổ chức Lễ phát động xây dựng “Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu”
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
THÔNG BÁO Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 3)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (lần 2)
Thông báo về việc yêu cầu xử lý tài sản trên diện tích đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đại Phước Xanh, tại CCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
UBND huyện Đại Lộc phối hợp cùng Huyện đoàn Đại Lộc, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện tổ chức cuộc thi “Ý tưởng/Dự án khởi nghiệp sáng tạo" huyện Đại Lộc năm 2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
    


Bản đồ