Tài liệu kỳ họp HĐND HuyệnChương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 12,

HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC KHÓA XI

         

Kỳ họp làm việc trong 02 ngày (24 và 25/12/2019)

 Thời gian làm việc: - Buổi sáng từ 07h30 - 11h30

                             - Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

I. Ngày làm việc thứ nhất (24/12/2019)

1. Chào cờ, cử Quốc ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa điều hành kỳ họp, thư ký làm việc.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đại diện UBND huyện trình bày:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; (Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;(Kích vào đây để xem: Báo cáoPhụ lục kèm theo)

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020; (Kích vào đây để xem: Báo cáo, Phụ lục phân bổ 2020, Phụ lục danh mục dự toán XDCB 2020, Phụ lục kế hoạch đầu tư công 2020)

- Báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. (Kích vào đây để xem báo cáo).

6. Viện Kiểm sát nhân dân báo cáo về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019. (Kích vào đây để xem báo cáo).

7. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện năm 2019. (Kích vào đây để xem báo cáo).

8. Các Ban của HĐND huyện trình bày:

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; (Kích vào đây để xem báo cáo thẩm tra: KT-XH , Thu chi ngân sách, Kế hoạch đầu tư công, Thực hành tiết kiệm, Bảo vệ môi trường).

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND huyện. (Kích vào đây để xem báo cáo).

9. Đoàn giám sát của HĐND huyện báo cáo về kết quả giám sát công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. (Kích vào đây để xem báo cáo).

10. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện XI. (Kích vào đây để xem báo cáo).

11. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. (Kích vào đây để xem báo cáo)

12. Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu.

13. Thảo luận tại hội trường. (Kích vào đây để xem Gợi ý thảo luận)

II. Ngày làm việc thứ hai (25/12/2019)

14. Chất vấn và trả lời chất vấn.

15. Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

16. Chủ tọa kỳ họp tổng kết tình hình thảo luận và chất vấn.

17. Chủ tọa kỳ họp điều hành thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết:

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; 

- Về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

- Về thành lập Đoàn giám sát "Công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện"; 

- Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020; 

- Về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020. 

18. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp. 

19. Chào cờ, cử Quốc ca.        

* Các báo cáo lưu hành tại kỳ họp:

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;(Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019; (Kích vào đây để xem báo cáo ,  Phụ lục)

- Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019;(Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2019;(Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI; (Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI;(Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo về hoạt động của UBND huyện năm 2019;(Kích vào đây để xem báo cáo).

- Báo cáo về hoạt động của các Ban của HĐND huyện năm 2019;(Kích vào đây để xem báo cáo: Hoạt động Ban Pháp chế,   Hoạt động của Ban KT-XH)

- Báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019.(Kích vào đây để xem báo cáo).Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc
Địa chỉ: Khu 7 - Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3747112, Fax: 0235.3865877
Email: websitedailoc@gmail.com
Website: www.dailoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)