Đăng nhập

Tài khoản  
 
Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Đại Lộc thành lập Đoàn công tác về kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng.
Người đăng: ADMIN .Ngày đăng: 24/02/2017 .Lượt xem: 3503 lượt.

Ngày 14/02 và sáng 16/02/2017, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện do đồng chí Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện cùng với các thành viên Đoàn Kiểm tra là lãnh đạo các Phòng, Ban liên quan và thành viên chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với các xã Đại Quang (sáng 14/02), Đại Nghĩa (chiều 14/02) và Đại Thắng (sáng 16/02) về công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Theo báo cáo của các địa phương tại buổi làm việc, đến nay, xã Đại Quang đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Đai Nghĩa đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí nhà ở dân cư; Xã Đại Thắng đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí y tế. Mỗi xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, đã phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chí. Các xã đang tiến hành phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cơ bản đã được UBND tỉnh giao chủ trương đầu tư năm 2017, đã thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn Ban phát triển thôn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình tại 03 xã Đại Quang, Đại Nghĩa và Đại Thắng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm chỉ đạo thực hiện, như: Chậm quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản được giao vốn năm 2016 đã bàn giao đưa vào sử dụng, chậm phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình đã được giao chủ trương đầu tư năm 2017, xây dựng lộ trình đạt chuẩn chưa cụ thể, …

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Đại Quang

Sau khi nghe ý kiến giải trình của lãnh đạo mỗi xã và ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm các xã cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến như sau: Cần phải kiện toàn lại bộ máy tổ chức, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt, xem nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từ đây đến cuối năm, có lộ trình cụ thể thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, chú ý việc giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện để bám sát tiêu chí mình phụ trách và chuẩn bị tài liệu để làm hồ sơ minh chứng; nhanh chóng phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để mở mã số công trình gửi về Văn phòng điều phối tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phân bổ vốn năm 2017; cần tập trung chỉ đạo việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, xem đây là tiêu chí thứ 20 để xét xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, phấn đấu đến cuối tháng 2/2017 hệ thống tổ chức, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được thành lập, củng cố, kiện toàn để triển khai thực hiện các bước tiếp theo; tiếp tục củng cố, giữ vững các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí mềm không cần nhiều nguồn lực đầu tư; triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án Phát triển sản xuất nâng cao đời sống của người dân khi có nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất tập trung; thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, xử lý rác thải, chất thải theo đúng quy định tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, xanh – sạch – đẹp; tập trung thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ đã đề ra và quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Cuối mỗi buổi làm việc, lãnh đạo các xã Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Thắng ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn công tác, cam kết trước Ban Chỉ đạo huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xem nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2017; cam kết không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới và quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 theo đúng lộ trình đề ra.

- Huỳnh Thị Như Quý, VPĐP nông thôn mới Đại Lộc -

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẠI HIỆP- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã Đại Thắng, Đại Lãnh và Đại Hưng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Các tin cũ hơn:
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn liền với xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc
Đại Hồng công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đại Lộc đánh giá kết quả 4 năm xây dựng nông thôn mới
Đại Hiệp gắn xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới
Đại Chánh phát động thi đua xây dựng nông thôn mới
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Đại Lộc
Nhân dân đóng góp xây dựng Cầu Bầu Làng
Đại Phong vững tiến
Đôi nét về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đại Quang